Londýnská dohoda o německých patentech. 75/1947 účinný od 31.03.1948

Platnosť od: 23.05.1947
Účinnosť od: 31.03.1948
Autor: President Republiky Československé
Oblasť: Právo EÚ, Duševné vlastníctvo v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Londýnská dohoda o německých patentech. 75/1947 účinný od 31.03.1948
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Dohoda 75/1947 s účinnosťou od 31.03.1948
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Londýnská dohoda o německých patentech.

JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!

DNE 27. ČERVENCE 1946

BYLO SJEDNÁNO V LONDÝNĚ TOTO KONEČNÉ USNESENÍ S DOHODOU:

(Překlad.)

Konečné usnesení londýnské konference za účasti zástupců určitých členských států I. ...

Konference svolaná na pozvání vlád republiky francouzské, Spojeného království a Spojených ...

Konference se zúčastnily tyto delegace:

Delegáti: Poradci: Vláda australská p. H. F. E. Whitlam p. L. B. Davies Vláda belgická p. ...

Sir Harold Sanders (Spojené království) byl zvolen za presidenta konference a pp. H. W. Clarke a ...

Konference vypracovala dohodu, jejíž text je uveden v příloze k tomuto konečnému usnesení (Final ...

Na konferenci byly přijaty tyto resoluce:

Resoluce č. 1:

Aby bylo zajištěno splnění dohody navržené v příloze, všechny vlády, jejichž delegace podepsaly ...

Vláda, která se rozhodne, že dohodu nepodpíše, okamžitě oznámí toto rozhodnutí vládě Spojeného ...

Australská delegace si přeje, aby byl zaznamenán její naprosto kladný postoj k resoluci, že však ...

Resoluce č. 2:

Každá delegace doporučí své vládě, aby přikázala svým delegátům u IARA, aby podporovali ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-1.pismeno-a

a)

aby reparační podíly vlád přistoupivších k dohodě uvedené v příloze nebyly zatíženy ve ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-1.pismeno-b

b)

aby IARA uvážila, zda-li reparační podíl vlády přistoupivší k dohodě má býti zatížen nějakou ...

Belgická, dánská, lucemburská a norská delegace si přály zaznamenat, že podle jejich mínění ...

Konference rovněž rozhodla, aby byly zaznamenány tyto body:

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-1.bod-1

1.

S výhradou stanovisek delegací francouzské a Spojeného království dole uvedených, podle názoru ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-1.bod-2

2.

Delegace Spojeného království, ačkoliv je názoru, že program nyní uskutečňovaný se osvědčil ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.np-1.bod-3

3.

Francouzská delegace, ačkoliv se plně ztotožňuje se vším, co je uvedeno v odst. 1 shora, dodala, ...

Vyhotoveno v Londýně 27. července 1946 v jazyce anglickém a francouzském, při čemž oba texty ...

Vláda Spojeného království odevzdá všem vládám zastoupeným na konferenci ověřené opisy tohoto ...

Za Australii: L. B. Davies. Za Belgii: Baron A. Kervyn de Lettenhove. Za Kanadu: E. H. Coleman. K. J. ...

Prílohy

  Příloha.

  (Překlad.) Dohoda. Vlády, které přistoupily k této dohodě, přejíce si uspořádati bývalé ...

  Článek 1.

  S výhradou ustanovení dalších článků, všechny vlády přistoupivší k této dohodě se zavazují, ...

  Článek 2.

  V případech, kdy vláda přistoupivší k této dohodě, umožní svým vlastním státním příslušníkům ...

  Článek 3.

  S výhradou ustanovení čl. 4, veškeré licence poskytnuté podle čl. 1 a veškeré licence poskytnuté ...

  Článek 4.

  Ustanovení článků 1 a 2 platí s tou výhradou, že všechny vlády mají právo učiniti vhodná ...

  Článek 5.

  Pro účely této dohody, všechny vlády mohou považovat za Němcům nepatřící patenty nebo dílčí ...

  Článek 6.

  Za účelem provedení této dohody a zajištění výměny informací prostřednictvím ústřední ...

  Článek 7.

  Všechny vlády přistoupivší k této dohodě dodají v nejkratší době ústřední kanceláři ...

  Článek 8.

  Vlády zastoupené na londýnské konferenci mohou přistoupiti k této dohodě podpisem v Londýně ...

  Článek 9.

  Vláda ktoréhokoľvek iného člena Spojených národov alebo ktorejkoľvek krajiny, ktorá zostala ...

  Každá vláda, ktorá pristúpi k tejto Dohode v čase od 1. januára 1947 do 31. júla 1947, sa zaväzuje, ...

  Článek 10.

  Vláda přistoupivší k této dohodě může rozšířiti působnost této dohody na kteroukoliv ze ...

  Vláda Spojeného království sdělí všem ostatním vládám přistoupivším k této dohodě oznámení, ...

  Článek 11.

  Tato dohoda nabude účinnosti, jakmile bude podepsána nebo přijata vládami republiky francouzské, ...

  Na důkaz dole uvedení, náležitě zmocnění podepsali tuto dohodu.

  Vyhotoveno v Londýně 27. července 1946, v jazyce anglickém a francouzském, při čemž oba texty ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore