Dekret presidenta republiky o závodních a podnikových radách. 104/1945 účinný od 28.04.1956 do 20.07.1959

Platnosť od: 27.10.1945
Účinnosť od: 28.04.1956
Účinnosť do: 20.07.1959
Autor: Prezident republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Dekrét 104/1945 s účinnosťou od 28.04.1956 na základe 12/1956

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore