Vládny návrh zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum doručenia: 26.03.2009
Dátum ZZ: 16.07.2009
Čiastka ZZ: 100/2009
Číslo ZZ: 285/2009


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

8Dôvodová správaA. Všeobecná časťÚčelom predkladaného návrhu zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je finančné ocenenie morálnych a historických aspektov služby pre vlasť účastníkov národného boja za oslobodenie pri príležitosti blížiaceho sa 65. výročia Slovenského národného povstania. Návrh zákona sa predkladá v súlade s plnením úlohy vyplývajúcej z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky z augusta 2006, kde bol ako jeden z cieľov v oblasti Obrana štátu vytýčený cieľ vytvoriť podmienky na zlepšenie starostlivosti o vojenských dôchodcov a podporiť starostlivosť o vojnových veteránov a ich rodinných príslušníkov.Účastníkmi národného boja za oslobodenie sú osoby, ktoré sa buď priamo „so zbraňou v ruke“ (tzv. pôvodní vojnoví veteráni) alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili operácií súvisiacich s druhou svetovou vojnou. Vo všeobecnosti možno uviesť, že ide o rozmani...
...
MENU
Hore