Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach

Dátum doručenia: 11.01.2008
Dátum ZZ: 15.05.2008
Čiastka ZZ: 68/2008
Číslo ZZ: 164/2008


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

13Dôvodová správak návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiachVšeobecná časťZákon o kontrole v štátnej správe v roku 1996, kedy bol prijatý, reagoval na potreby vyplývajúce z právnej úpravy organizácie ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Úrad vlády Slovenskej republiky sa v tom čase stal ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre kontrolu plnenia úloh štátnej správy a hospodárenia s prostriedkami určenými na plnenie úloh štátnej správy, ako aj pre vybavovanie petícií, sťažností, oznámení a podnetov.Podľa pôvodnej dôvodovej správy k návrhu zákona bolo nevyhnutné právne upraviť kompetencie úradu vlády, ktorý sa stal kontrolným orgánom pre potreby vlády Slovenskej republiky. Zákon tak určil kompetencie úradu vlády vykonávať vonkajšiu kontrolu ako základ pre poskytovanie objektívneho pre...
...
MENU
Hore