Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 02.10.2020
Dátum ZZ: 12.12.2020
Čiastka ZZ: 291
Číslo ZZ: 365/2020

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

„Hlavným účelom návrhu zákona je vyzdvihnúť význam obetí tých, ktorí sa postavili na odpor proti komunistickému režimu a následne bola ich osobná sloboda obmedzená. Ich príklad môže byť vzorom či inšpiráciou najmä pre mladých ľudí, aby si vážili hodnoty demokracie a slobody.“

Návrh zákona si berie za cieľ:

a)priznať jednorazový príplatok k dôchodku veteránom protikomunistického odboja, ich vdovám, vdovcom a sirotám v symbolickej výške 1 989 eur,

b)zvýšiť veteránom protikomunistického odboja príplatok k dôchodku zo súčasných 5 eur na 10 eur za každý mesiac obmedzenia osobnej slobody,

c)dosiahnuť spravodlivosť aj pre tých, ktorí boli internovaní v centralizovaných kláštoroc...
...
MENU
Hore