Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 28.08.2015
Dátum ZZ: 05.12.2015
Čiastka ZZ: 96
Číslo ZZ: 350/2015

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na základe žiadosti EU PILOT 6219/2014/ENVI vo veci transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (ďalej len „smernica“).

Táto smernica bola transponovaná v roku 2010 zákonom 137/2010 Z. z. o ovzduší. Európska komisia po posúdení transpozície smernice do slovenských právnych predpisov poukázala v žiadosti EU PILOT 6219/2014/ENVI zo dňa 08.08.2014 na určité nedostatky, ktoré sa pri transpozícii smernice do slovenských právnych predpisov, podľa jej názoru vyskytli. Zároveň požiadala o vykonanie potrebných legislatívnych krokov.

Hlavným cieľom návrhu zákona je úprava niektorých ustanovení tak, aby plnili požiadav...
...
MENU
Hore