Návh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda RAŠIHO, Jozefa VALOCKÉHO a Vladimíra BALÁŽA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 29.05.2015
Dátum ZZ: 22.10.2015
Čiastka ZZ: 76
Číslo ZZ: 265/2015

Legislatívny proces k zákonu


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

 


Cieľom navrhovanej úpravy je rozšírenie okruhu poistencov, na ktorých sa vzťahuje limit spoluúčasti. Ide o opatrenie, ktoré sa môže dotknúť až 1,8 milióna poistencov.

Zdravotne postihnutí poistenci a invalidní dôchodcovia zaplatia podľa platnej úpravy na doplatkoch za lieky maximálne 30 eur za kalendárny štvrťrok a starobní dôchodcovia maximálne 45 eur za kalendárny štvrťrok. V roku 2014 zdravotné poisťovne vyplatili za doplatky na lieky sumu 1,8 mil. eur. 68 tis. poistencom.

Predpokladá sa, že po zavedení nových limitov spoluúčasti podmienky splní približne 420 tis. poistencov a zdravotné poisťovne vyplatia takmer 10 mil. eur.

Navrhovaná úprava zákona

•znižuje ochranný limit na doplatky za lieky pre súčasný okruh poistencov na 25 eur za kalendárny štvrťrok,

•rozširuje okruh poistencov, na ktorých sa vzťahuje ochranný limit na doplatky na lieky o skupinu poistencov mladších ako 6 rokov, kde sa navrhuje ochranný limit spol...
...
MENU
Hore