Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora CHOMU a Renáty ZMAJKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum doručenia: 06.06.2014
Dátum ZZ: 23.10.2014
Čiastka ZZ: 90
Číslo ZZ: 293/2014


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona reaguje na dlhodobo pretrvávajúcu nedostatočnú úpravu regulácie v oblasti vonkajšej reklamy, ktorá spôsobuje neprimerané rozšírenie čiernych stavieb reklamných zariadení, ako aj reklamných zariaden
í, ktoré nie sú jednoznačne pevne spojené so zemou, čím de facto obchádzajú podmienky a povinnosti stavebného zákona ako aj na vizuálny smog z nadmerného počtu reklamných zariadení. Návrh zákona reflektuje aktuálne pripravovanú rekodifikáciu stavebného zákona. S ohľadom na závažnosť a komplikovanosť celej rekodifikácie, ako aj aktuálnosť potreby úpravy vonkajšej reklamy návrh zákona rieši problematiku vonkajšej reklamy v platnom znení stavebného zákona s tým, že jeho aplikácia môže pred prijatím nového rekodifikované
ho stavebného zákon vyčistiť prostredie a nastaviť pravidlá novej regulácie. Negatívne dopady doterajšej úpravy sú najmä nejednotné postupy a nekonanie stavebných úradov, nemožnosť odstránenia čiernych stavieb, obštrukcie pri výkone p...
...
MENU
Hore