Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 26.08.2005
Dátum ZZ: 14.12.2005
Čiastka ZZ: 230/2005
Číslo ZZ: 573/2005


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

4Dôvodová správaVšeobecná časťČl. IVládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) je vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005.Účelom návrhu zákona je prispôsobiť nástroje aktívnej politiky trhu práce aktuálnemu vývoju na trhu práce.V dôsledku reformy sociálneho systému a trhu práce sa konštituoval nový systém činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, začal sa uplatňovať nový právny rámec aktívnych opatrení na trhu práce, ktorý je prepojený na priority a opatrenia operačných programov na využívanie Európskeho sociálneho fondu. Fungovanie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo v roku 2004 determinované plnením úloh zameraných na kvantitatívn...
...
MENU
Hore