Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 26.04.2013
Dátum ZZ: 19.07.2013
Čiastka ZZ: 49
Číslo ZZ: 207/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

1Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa predkladá podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013.
Návrh zákona sa predkladá najmä z dôvodu zosúladenia právneho stavu s potrebami praxe.
Účelom návrhu zákona je zabezpečiť efektívne fungovanie Environmentálneho fondu, sprehľadniť a zefektívniť postup poskytovania podpory Environmentálnym fondom a umožniť Environmentálnemu fondu operatí
vne reagovať na požiadavky zo strany spoločnosti, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, obcí a prijímať operatívne opatrenia.
Návrh zákona zohľadňuje viacročné skúsenosti s problematikou poskytovania podpory Environmentálnym fondom, ako aj reaguje na aktuálnu problematiku týkajúcu sa životného prostredia a jej prá...
...
MENU
Hore