Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum doručenia: 07.12.2012
Dátum ZZ: 26.02.2013
Čiastka ZZ: 10
Číslo ZZ: 30/2013


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

1B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1Ustanovenie upresňuje pojem ,,technologická vlastná
spotreba elektriny', ktorou je znížený doplatok v súlade s § 4 ods. 1 písm. c), a to podľa § 2 písm. v) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov.
K bodu 2Ustanovenie upresňuje hodnotu inštalovaného vý
konu zariadenia výrobcu elektriny.
K bodu 3Ustanovenie upresňuje doklad preukazujúci čas uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky.K bodu 4Ustanovenie upresňuje výrobu elektriny v ostrovnej prevádzke, ktorá
je nesprávne zamieňaná s výrobou elektriny pre vlastné využitie v zariadení výrobcu elektriny pripojeného k distribučnej sústave.
K bodu 5Dopĺňa sa definícia pojmu času uvedenia zariadenia na výrobu biomet
ánu do prevádzky.K bodu 6Ustanovenie upravuje spôsob odberu elektriny za cenu na straty, ak výrobca elektriny nie je pripojený priamo do regionálnej distribučnej sústavy, v doterajš...
...
MENU
Hore