Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Dátum doručenia: 06.07.2012
Dátum ZZ: 13.10.2012
Čiastka ZZ: 78
Číslo ZZ: 318/2012


UPOZORNENIE: Text je skrátený. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE!

Dôvodová správaA. Všeobecná časťHlavnou prioritou platného zákona o ovzduší je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia na celom území Slovenskej republiky, ktorá na základe súčasných vedeckých poznatkov neohrozí zdravie ľudí a ani životné prostredie. K dosiahnutiu tohto cieľa zákon vytvára všetky dostupné nástroje vedúce k obmedzovaniu a k znižovaniu množstiev emisií a k zlepšovaniu kvality ovzdušia. K týmto nástrojom patrí aj ustanovenie národných emisných stropov pre vybrané znečisťujúce látky, ktorých cieľom je obmedziť emisie acidifikačných a eutrofizačných znečisťujúcich látok a prekurzorov ozónu za účelom zlepšenia zdravia obyvateľstva a ochrany životného prostredia nielen v Slovenskej republike, ale aj na území členských štátov Európskej únie. Predkladaný návrh zákona dopĺňa ustanovenia o národných emisných stropoch zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES o národných emisných stropoch pre určité znečisťujúce látky tak, aby spolu s vyhláškou MŽP SR č. 131/2006...
...
MENU
Hore