Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1987

1 6/1987 Opatření o změně opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253 a publikovaného pod č. 116/1982 Sb., ve znění opatření vlády Československé socialistické republiky schváleného usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 22. listopadu 1984 č. 322 a publikovaného pod č. 39/1985 Sb.
2 11/1987 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v zákoně ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v českém i slovenském vydání; 2. v registraci Slovenského báňského úřadu v částce 15/1977 Sb., ve slovenském vydání
3 15/1987 Vyhláška o Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci
4 20/1987 Zákon o státní památkové péči
5 22/1987 Zásady kontroly jakosti prováděné výbory lidové kontroly ČSSR, ČSR a SSR schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 18. prosince 1986 č. 338
6 26/1987 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v kultuře, školství, vědě, technice a v jiných oblastech
7 28/1987 Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Togo
8 29/1987 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o kulturní a vědecké spolupráci
9 40/1987 Vyhláška o Úmluvě o zvláštních misích
10 44/1987 Nařízení o úpravě podmínek pro poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům
11 46/1987 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
12 48/1987 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou
13 49/1987 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výstavbě silničního obchvatu měst Českého Těšína - Cieszyna a o zřízení nového silničního hraničního přechodu
14 58/1987 Vyhláška, kterou se stanoví další podrobnosti v nemocenském zabezpečení družstevních rolníků a uchazečů o zaměstnání
15 62/1987 Vyhláška o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen
16 63/1987 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a podobných označení
17 64/1987 Vyhláška o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
18 71/1987 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
19 81/1987 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
20 98/1987 Zákon o zvláštním příspěvku horníkům
21 99/1987 Nařízení o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizací
22 103/1987 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afgánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
23 104/1987 Vyhláška, kterou se určují nakažlivé lidské choroby ve smyslu trestního zákona
24 119/1987 Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy
25 120/1987 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore