Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1984

1 4/1984 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 40/1965 Sb., o určení podniku "Art Centrum, československé středisko výtvarných umění" k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění
2 5/1984 Vyhláška o Úmluvě o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních ekonomických organizací působících v určitých oblastech spolupráce
3 17/1984 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
4 18/1984 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
5 47/1984 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákonu o rodině č. 66/1983 Sb. - úplném znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 132/1982 Sb.
6 53/1984 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Senegalské republiky
7 56/1984 Zákon o některých změnách zákona o sociálním zabezpečeni
8 62/1984 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 90/1983 Zb., ktorou sa určujú počty žiakov a učňov na jedného majstra odbornej výchovy v učebných a študijných odboroch v stredných odborných učilištiach, odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania, v slovenskom znení
9 67/1984 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin
10 81/1984 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v zákoně č. 70/1983 Sb. - úplném znění občanského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků, v českém vydání, 2. v zákoně č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve slovenském vydání
11 93/1984 Vyhláška o Dohodě o technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu
12 98/1984 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
13 99/1984 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin
14 100/1984 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotnictví
15 102/1984 Vyhláška o Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla
16 105/1984 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. ve vyhlášce ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvku studentům vysokých škol, v českém vydání, 2. ve vyhlášce Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 87/1984 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl, ve slovenském vydání, a 3. ve vyhlášce Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 125/1979 Zb. o školách v prírode, v českém a slovenském vydání
17 107/1984 Vyhláška, kterou se zrušují dosud platná ustanovení vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Federálního cenového úřadu, federálního ministerstva financí a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 166/1971 Sb. ze dne 20. prosince 1971, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb., pokud jde o vedlejší rozpočtové náklady staveb, ve znění vyhlášky č. 104/1973 Sb., vyhlášky č. 163/1973 Sb. a vyhlášky č. 37/1983 Sb.
18 112/1984 Nařízení o zvýšení některých sociálních dávek na děti
19 120/1984 Vyhláška o Dohodě o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu a Protokolu k ní
20 149/1984 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 30/1966 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore