Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
16.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1981

1 9/1981 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
2 15/1981 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
3 19/1981 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ, o Protokolu ke Smlouvě a o Dohodě o provádění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ
4 22/1981 Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o konzulárních stycích
5 23/1981 Vyhláška o Úmluvě o lékařském vyšetření spůsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání v průmyslu (č. 77)
6 24/1981 Vyhláška o Úmluvě o lékařském vyšetření spůsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi (č. 78)
7 25/1981 Vyhláška o Úmluvě o lékařském vyšetření spůsobilosti mladistvých k zaměstnání pod zemí v dolech (č. 124)
8 26/1981 Vyhláška o Úmluvě o ochraně proti ohrožení otravou benzenem (č. 136)
9 28/1981 Vyhláška o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu 8. října 1968
10 40/1981 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání, s Dodatkovým protokolem
11 42/1981 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby a o doplnění 1. ve vyhlášce federálního ministerstva financí č. 94/1980 Sb., o odpisování základních prostředků slovenského vydání 2. v redakčním sdělení č. 21/1981 Sb., českého i slovenského vydání
12 44/1981 Vyhláška o Konzulárním úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
13 48/1981 Vyhláška o Dohodě o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky
14 67/1981 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Grenady o vědeckotechnické spolupráci
15 71/1981 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství
16 75/1981 Vyhláška o Dohodě o mezinárodní soustavě pro spolupráci v oblasti transplantace ledvin "Intertransplant"
17 80/1981 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
18 81/1981 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže
19 82/1981 Vyhláška o Úmluvě o předávání a využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru
20 83/1981 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afgánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci
21 85/1981 Nařízení o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy
22 88/1981 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturních a informačních střediscích v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice a o Protokolu k Dohodě
23 90/1981 Vyhláška o změně Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury
24 92/1981 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 71/1981 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství, ve slovenském vydání
25 95/1981 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, ve vyhlášce Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňování bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb. a ve vyhlášce Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
26 102/1981 Zákonné opatření, kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb. o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
27 113/1981 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
28 115/1981 Vyhláška o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky
29 119/1981 Vyhláška o agrochemickém zkoušení půd
30 121/1981 Ústavní zákon o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou
31 124/1981 Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore