Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1979

1 4/1979 Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky č. 74/1970 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření
2 10/1979 Nařízení o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky
3 13/1979 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky v oblasti cestovního ruchu
4 16/1979 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o bezvízovém styku
5 18/1979 Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
6 19/1979 Vyhláška, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
7 21/1979 Vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
8 30/1979 Vyhláška o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
9 41/1979 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím
10 42/1979 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou
11 46/1979 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu
12 47/1979 Vyhláška o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánsko
13 49/1979 Vyhláška o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
14 54/1979 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
15 64/1979 Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky
16 71/1979 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a královskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
17 74/1979 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
18 85/1979 Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství
19 114/1979 Usnesení o schválení zákonného opatření Federalního shromáždění z července 1979 č. 76 Sb., o zvýšení důchodů
20 116/1979 Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Írácké republiky o vzájemném osvobození zisku a příjmu československého a íráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní
21 117/1979 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě
22 118/1979 Vyhláška o Niceské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977
23 130/1979 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci
24 131/1979 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatimní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o kulturní a vědecké spolupráci
25 132/1979 Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru dani z příjmu a z majetku
26 135/1979 Vyhláška o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islandské republiky
27 139/1979 Vyhláška o stažení mincí po 50 haléřích vzoru 1963
28 141/1979 Vyhláška o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
29 151/1979 Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství
30 155/1979 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělského království o mezinárodní silniční dopravě
31 158/1979 Vyhláška o Dohodě o výměně zboží mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
32 159/1979 Vyhláška o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore