Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
16.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1978

1 18/1978 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
2 25/1978 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci na společných státních hranicích a o vzájemné pomoci v hraničních otázkách
3 27/1978 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou
4 28/1978 Vyhláška, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
5 29/1978 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád
6 32/1978 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 14/1978 Sb., o kategorizaci lesů, způsobech hospodaření a hospodářské úpravě lesů, v českém vydání
7 38/1978 Vyhláška o Dlouhodobé obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou
8 40/1978 Nařízení o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy
9 48/1978 Nařízení o vedení podnikového rejstříku pro obvod krajského soudu v Bratislavě a pro obvod Městského soudu v Bratislavě
10 50/1978 Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
11 57/1978 Nařízení o ražbě československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV.
12 58/1978 Nařízení, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 9/1972 Sb., o úpravě celních sazeb u zboží pocházejícího z rozvojových zemí
13 85/1978 Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
14 97/1978 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 57/1978 Sb., o ražbě československých dukátů k 600. výročí Karla IV., v českém i slovenském vydání, 2. v zákoně č. 63/1978 Sb. o opatřeních v soustavě základních a středních škol, ve slovenském vydání
15 106/1978 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o poskytování právní pomoci a o právních vztazích v občanských, rodinných a trestních věcech
16 107/1978 Vyhláška o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Španělským královstvím o obchodní výměně a rozvoji hospodářské a průmyslové kooperace
17 109/1978 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros
18 110/1978 Vyhláška o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění z 24. března 1971
19 113/1978 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v zákoně Slovenské národní rady č. 78/1978 Sb., o školských zařízeních, ve slovenském vydání, 2. v zákoně Slovenské národní rady č. 79/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve slovenském vydání, 5. ve vyhlášce federálního ministerstva financí č. 102/1978 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí úmrtí Karla IV., ve slovenském vydání
20 116/1978 Vyhláška, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
21 124/1978 Vyhláška o stažení mincí po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962
22 129/1978 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů
23 130/1978 Vyhláška o Úmluvě o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru
24 131/1978 Vyhláška o Úmluvě o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců
25 132/1978 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách
26 133/1978 Vyhláška o Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů k vynálezům
27 141/1978 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
28 142/1978 Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore