Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
16.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1977

1 11/1977 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 132/1976 Sb., o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti, v českém vydání
2 16/1977 Nařízení o některých změnách v organizaci Vysoké školy báňské v Ostravě
3 18/1977 Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
4 19/1977 Vyhláška o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou
5 20/1977 Vyhláška o Dohodě o společném používání kontejnerů v mezinárodní dopravě
6 29/1977 Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky
7 30/1977 Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky
8 38/1977 Zákon o novém výtvarném řešení Řádu republiky
9 42/1977 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
10 47/1977 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
11 52/1977 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v Oznámení o vydání obecných právních předpisů v částce 15/1977 Sbírky zákonů, ve slovenském vydání
12 56/1977 Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonézie
13 57/1977 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o společné kontrole na státních hranicích
14 58/1977 Vyhláška o Úmluvě o mezinárodní zodpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty
15 62/1977 Zákon o úpravách soustavy odvodů a daní organizací
16 66/1977 Vyhláška o stažení mincí po 10 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1961
17 68/1977 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o vědeckotechnické spolupráci
18 71/1977 Vyhláška, kterou se pověřují městské a místní národní výbory v Severomoravském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
19 84/1977 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky o pravidelných leteckých službách mezi jejich příslušnými územími a za těmito územími
20 87/1977 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Somálské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci
21 89/1977 Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávkách
22 96/1977 Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
23 109/1977 Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalska
24 110/1977 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o činnosti Československého kulturního a informačního střediska v Budapešti a Maďarského kulturního střediska v Praze
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore