Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1976

1 5/1976 Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o vzájemné ochraně autorských práv k literárním, vědeckým a uměleckým dílům
2 10/1976 Vyhláška, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
3 12/1976 Vyhláška o Dohodě o unifikaci požadavků na vypracování a podávání přihlášek vynálezů
4 19/1976 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o odborné přípravě občanů Vietnamské demokratické republiky v československých organizacích
5 20/1976 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky týkající se spolupráce na veterinárním úseku
6 26/1976 Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou a Dlouhodobé platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou
7 28/1976 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o změně průběhu státních hranic a o některých dalších otázkách souvisících s výstavbou a provozem polské přehrady na Dunajci
8 39/1976 Vyhláška o Dohodě o všeobecných podmínkách mezinárodních přeprav cestujících autobusy
9 40/1976 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidově demokratické republiky
10 45/1976 Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
11 48/1976 Vyhláška o Dlouhodobé dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
12 49/1976 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
13 57/1976 Vyhláška o Celní úmluvě o kontejnerech, 1972
14 58/1976 Vyhláška o Dlouhodobé dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodní výměně
15 67/1976 Vyhláška, kterou se pověřují národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
16 76/1976 Zákon o ražbě československých dukátů
17 80/1976 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě
18 81/1976 Vyhláška o dojednání dohody o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Japonska
19 104/1976 Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán
20 105/1976 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví
21 106/1976 Vyhláška o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
22 107/1976 Nařízení o fakultách architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a na Vysokém učení technickém v Brně
23 109/1976 Vyhláška o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
24 114/1976 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky
25 116/1976 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o potlačení a trestání zločinu apartheidu
26 118/1976 Vyhláška, kterou se pověřují městské a místní národní výbory ve Východočeském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
27 120/1976 Vyhláška o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
28 128/1976 Vyhláška o cejchování lodí vnitrozemské plavby
29 129/1976 Vyhláška o Úmluvě o provádění důkazů v cizině v občanských a obchodních věcech
30 130/1976 Vyhláška o Úmluvě o právu použitelném pro dopravní nehody
31 131/1976 Vyhláška o Úmluvě o uznávání rozvodů a zrušení manželského soužití
32 132/1976 Vyhláška o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti
33 135/1976 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska
34 136/1976 Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky
35 138/1976 Nařízení o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
36 154/1976 Zákon, kterým se mění zákonná úprava sazeb příspěvku na sociální zabezpečení
37 167/1976 Redakční sdělení o oprave tlačových chýb v zákone č. 75/1976 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane polnohospodárskeho pôdneho fondu, v slovenskom vydaní
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore