Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1973

1 1/1973 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky v oblasti vnitrozemské vodní dopravy a o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky v oblasti železniční dopravy
2 4/1973 Vyhláška o převodu části předmětu činnosti Omnipolu, podniku zahraničního obchodu, do Merkurie, podniku zahraničního obchodu
3 6/1973 Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Srí Lanka, o Platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka a o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka
4 8/1973 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
5 10/1973 Rozhodnutí o amnestii
6 13/1973 Vyhláška, ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Turzovke ako stavebný úrad I. stupňa
7 14/1973 Zákonné opatření o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům
8 31/1973 Vyhláška o Dlouhodobé dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o obchodních stycích
9 32/1973 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o vědecké a technické spolupráci
10 34/1973 Vyhláška, ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Lipanoch ako stavebný úrad I. stupňa
11 35/1973 Vyhláška, ktorou sa určuje Mestský národný výbor v okrese ako stavebný úrad I. stupňa
12 41/1973 Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
13 48/1973 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
14 49/1973 Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
15 55/1973 Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách mezi a za jejich územími
16 83/1973 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou
17 84/1973 Vyhláška o Kulturní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a vládou Italské republiky
18 85/1973 Vyhláška o Dohodě o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému
19 90/1973 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Českolovenské socialistické republiky a vládou Malajsie o leteckých službách mezi a za jejich územími
20 91/1973 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pakistán o leteckých službách
21 92/1973 Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nizozemského království
22 96/1973 Vyhláška o Základní dohodě o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuador
23 97/1973 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky v oblasti cestovního ruchu
24 108/1973 Nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz bankovkami po 500 Kčs
25 112/1973 Vyhláška, kterou se určuje další místní národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně
26 117/1973 Zásady, kterými se určuje organizace, postavení a úlohy právních útvarů ve státních hospodářských organizacích zahraničního obchodu, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky z 27. září 1973 č. 284
27 120/1973 Vyhláška o Základní dohodě o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou
28 121/1973 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o společné kontrole na státních hranicích
29 122/1973 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
30 128/1973 Vyhláška o Dohodě o spolupráci v námořní obchodní plavbě
31 132/1973 Vyhláška o Dohodě o Obchodním zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik
32 142/1973 Vyhláška o Dohodě o vytvoření mezinárodní soustavy a Organizace kosmických telekomunikací "Intersputnik"
33 143/1973 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
34 168/1973 Nařízení o náhradě škody vzniklé při branné výchově
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore