Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1972

1 7/1972 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
2 13/1972 Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů a ochranných známek při hospodářské a vědecko-technické spolupráci
3 22/1972 Vyhláška o určení příslušnosti Státní arbitráže pro hlavní město Prahu v některých hospodářských sporech
4 38/1972 Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
5 49/1972 Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt
6 52/1972 Vyhláška o přijetí jednotných podmínek pro homologaci motorových vozidel (Předpisy č. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
7 53/1972 Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Luxemburským velkovévodstvím
8 63/1972 Vyhláška o stažení mincí po 25 haléřích a 3 Kčs a o stažení státovek po 5 Kčs a 3 Kčs
9 64/1972 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
10 69/1972 Nařízení o některých změnách v organizaci Univerzity Karlovy v Praze
11 71/1972 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
12 73/1972 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 50/1972 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku a Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice v českém vydání
13 74/1972 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
14 75/1972 Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím
15 76/1972 Vyhláška o určení Fincomu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničně obchodních činností
16 83/1972 Vyhláška, ktorou sa určuje ďaľší mestský a miestny národný výbor v okrese ako stavebný úrad
17 92/1972 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o letecké dopravě
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore