Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1971

1 4/1971 Vyhláška o zrušení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 133/1968 Sb., o kolektivních smlouvách
2 8/1971 Vyhláška, kterou se určuje další městský výbor v kraji stavebním úřadem
3 17/1971 Opatření, ktorým sa vyhlasuje skončenie volebného obdobia sudcov Mestského súdu v Prahe a okresných súdov v Českých Budějoviciach a Moste
4 18/1971 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
5 27/1971 Vyhláška o Dohodě o zřízení mezinárodní odborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce "INTERCHIM"
6 28/1971 Vyhláška o Ujednání mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o vzájemném zřízení konzulárních a obchodních zastupitelství
7 29/1971 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie
8 41/1971 Opatření, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých soudů
9 51/1971 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě
10 52/1971 Vyhláška, ktorou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
11 66/1971 Nařízení o památkové rezervaci v hlavním městě Praze
12 69/1971 Vyhláška, kterou se odnímá Městským národním výborům ve Velkých Pavlovicích a Kloboukách u Brna, okr. Břeclav, působnost stavebního úřadu
13 79/1971 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Francouzskou republikou
14 81/1971 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zřízení a činnosti Domu sovětské vědy a kultury v Praze
15 84/1971 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury
16 100/1971 Vyhláška, kterou se určují městské národní výbory v kraji stavebními úřady
17 104/1971 Vyhláška o náhradách náležejících soudcům z lidu vojenských soudů
18 119/1971 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 1. v zákoně SNR č. 55/1971 Sb. o volbách do SNR, v českém vydání; 2. v úplném znění hospodářského zákoníku vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb., ve slovenském vydání; 3. v zákoně č. 46/1971 Sb. o geodézii a kartografii, ve slovenském vydání
19 125/1971 Vyhláška o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů 1958 a 1961
20 126/1971 Zákonné opatření o národních výborech v městech Brně, Ostravě a Plzni
21 134/1971 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem I. stupně
22 145/1971 Zákonné opatření o změně podřízenosti Pohraniční stráže
23 150/1971 Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
24 167/1971 Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky
25 168/1971 Vyhláška o Úmluvě o spolupráci v oblasti všeobecně vzdělávacího školství mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
26 169/1971 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic
27 171/1971 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce Ministerstva kultúry SSR č. 132/1971 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška MŠK č. 140/1964 Sb. o povinných pracovních výtiscích, v českém vydání
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore