Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1970

1 5/1970 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
2 9/1970 Vyhláška, ktorou sa určuje obvodný úrad miestnych národnych výborov v okrese ako stavebný úrad
3 10/1970 Vyhláška, ktorou sa určuje miestny národny výbor ako stavebný úrad
4 15/1970 Zákonné opatření o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky
5 28/1970 Vyhláška, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych (mestského) národnych výborov v okrese ako stavebné úrady
6 34/1970 Zákon o zrušení ministerstva pro mládež a tělesnou výchovu České socialistické republiky
7 37/1970 Vyhláška, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národnych výborov v okrese ako stavebné úrady
8 38/1970 Nařízení o ekonomických nástrojích k zajištění oblastní proporcionality
9 39/1970 Vyhláška, ktorou sa určuje obvodný úrad miestnych národnych výborov v okrese ako stavebný úrad
10 40/1970 Vyhláška, ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národnych výborov v okrese ako stavebné úrady
11 46/1970 Vyhláška o přizpůsobení organizace soudů a státních notářství změnám území hlavního města Prahy
12 53/1970 Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Federálního shromáždění
13 56/1970 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
14 57/1970 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách
15 58/1970 Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
16 59/1970 Vyhláška o Celním úmluvě týkající se dočasného vědeckého materiálu
17 62/1970 Vyhláška o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí
18 66/1970 Vyhláška, ktorou sa určujú obvodné úrady mestských a miestnych národnych výborov v okrese ako stavebné úrady
19 68/1970 Vyhláška o smluvních dokumentech k Všeobecné úmluvě o sociální bezpečnosti mezi Československem a Francií z 12. října 1948
20 80/1970 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti využívání jaderné energie pro mírové účely
21 81/1970 Vyhláška o Lisabonské dohodě o ochraně označení původu a jejího mezinárodního zápisu
22 85/1970 Vyhláška, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
23 86/1970 Opatření, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů
24 91/1970 Opatření, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců krajského soudu v Plzni a okresního soudu v České Lípě
25 92/1970 Vyhláška, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národnych výborov a ďalšie národne výbory ako stavebné úrady
26 96/1970 Vyhláška o doplnění vyhlášky č. 124/1961 Sb. o střelných zbraních a střelivu
27 97/1970 Vyhláška o dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o civilní letecké dopravě
28 98/1970 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
29 100/1970 Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
30 108/1970 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
31 111/1970 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierry Leone o letecké dopravě
32 112/1970 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin
33 114/1970 Vyhláška o Dohodě o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru
34 146/1970 Zákon, kterým se ruší zákon o Národní frontě
35 147/1970 Zákon o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních organů státní správy České socialistické republiky
36 149/1970 Vyhláška o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům v sokolovské oblasti
37 157/1970 Vyhláška, ktorou sa určujú obvodné úrady miestnych národnych výborov v okrese ako stavebné úrady
38 160/1970 Opatření, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů
39 161/1970 Vyhláška o dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě
40 164/1970 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore