Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1969

1 2/1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
2 5/1969 Směrnice, kterými se stanoví obecné náležitosti státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných náhrad škod podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, a podrobnější podmínky pro jejich emise, předávání, převody a splácení
3 13/1969 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie o kulturní spolupráci
4 16/1969 Vyhláška o Úmluvě o tranzitním obchodu vnitrozemských států
5 21/1969 Vyhláška o dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů
6 22/1969 Vyhláška, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
7 23/1969 Vyhláška, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
8 32/1969 Vyhláška o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích
9 34/1969 Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou
10 35/1969 Nařízení o zřízení právnické fakulty na Universitě J. E. Purkyně v Brně a fakulty technologické na Vysokém učení technickém v Brně
11 50/1969 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
12 51/1969 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
13 52/1969 Rozhodnutí o amnestii
14 53/1969 Vyhláška o Jednotných ustanoveních týkajících se homologace motorových vozidel z hlediska vnějšího hluku (Předpis č. 9)
15 59/1969 Zákon o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání
16 62/1969 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
17 63/1969 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vodohospodářských otázkách na hraničních vodách
18 64/1969 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o pohraniční železniční dopravě
19 65/1969 Nařízení o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných náhrad škod podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci
20 68/1969 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
21 90/1969 Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux
22 93/1969 Vyhláška o Aktech Světové poštovní unie, sjednaných ve Vídni dne 10. července 1964
23 95/1969 Vyhláška o jednotných mezinárodních ustanoveních týkajících se výstroje motorových vozidel (Předpisy č. 4, 6, 7 a 8)
24 96/1969 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o mezinárodní silniční dopravě
25 97/1969 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o mezinárodní silniční dopravě
26 98/1969 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
27 100/1969 Nařízení o zřízení farmaceutické fakulty University Karlovy v Praze a o změnách v organizaci Vysoké školy chemickotechnologické v Praze
28 106/1969 Vyhláška, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
29 108/1969 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
30 110/1969 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě
31 112/1969 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva dopravy č. 211/1964 Sb., o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek
32 113/1969 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
33 123/1969 Vyhláška, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
34 125/1969 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě
35 127/1969 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
36 129/1969 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o nákladové značce
37 131/1969 Vyhláška o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
38 149/1969 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)
39 158/1969 Zákon, kterým se doplňuje a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
40 161/1969 Zákon o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině
41 176/1969 Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore