Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1967

1 1/1967 Zákonné opatření o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů
2 2/1967 Vyhláška o pobídkových fondech a financování některých výdajů v rozpočtových a příspěvkových organizacích
3 10/1967 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravě
4 11/1967 Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky
5 12/1967 Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
6 18/1967 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve slovenském vydání Sbírky zákonů: 1.v zákoně č. 82/1967 Sb., 2.v příloze č.1 vyhlášky č. 11/1965 Sb.
7 19/1967 Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou
8 28/1967 Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností
9 30/1967 Vyhláška o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953
10 31/1967 Vyhláška o určení podniku Československý Filmexport a Československá televize k některým činnostem při vývozu a dovozu filmů a televizních záznamů
11 32/1967 Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky
12 33/1967 Vyhláška o Úmluvě o výsadách a imunitách Dunajské komise
13 34/1967 Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
14 36/1967 Zákon o znalcích a tlumočnících
15 37/1967 Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
16 52/1967 Vyhláška, kterou se zrušuje vládní vyhláška č. 120/1964 Sb., o úpravě důchodů některých osob
17 53/1967 Vyhláška, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
18 64/1967 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)
19 67/1967 Vyhláška o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze 14. dubna 1891 revidované v Bruselu 14. prosince 1900, ve Washingtonu 2. června 1911, v Haagu 6. listopadu 1925, v Londýně 2. června 1934 a v Nice 15. června 1957
20 74/1967 Vyhláška, kterou se určují Městský národní výbor v Kostelci nad Orlicí stavebním úřadem
21 79/1967 Vyhláška, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
22 80/1967 Vyhláška, kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu
23 82/1967 Nařízení, kterým se Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin podřizuje vládě
24 91/1967 Vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
25 93/1967 Vyhláška o určení Unicoopu, družstevního podniku pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
26 99/1967 Zákonné opatření o zrušení Státní dřevařské inspekce
27 100/1967 Vyhláška o změně článku II ods. 1 Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelných pohromách podepsané v Praze dne 6. října 1956
28 104/1967 Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
29 108/1967 Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
30 115/1967 Vyhláška o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů
31 118/1967 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
32 123/1967 Vyhláška o tom, co se podle trestního zákona považuje za nakažlivé nemoci domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat
33 125/1967 Vyhláška o určení Centrotexu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
34 126/1967 Vyhláška o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
35 127/1967 Vyhláška o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
36 128/1967 Nařízení, kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
37 129/1967 Vyhláška o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy
38 133/1967 Vyhláška o zřízení Pragoinvestu, podniku zahraničního obchodu
39 134/1967 Vyhláška o změně ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú.l. (357/1953 Ú.v.) o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhlášky č. 147/1965 Sb.
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore