Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1966

1 1/1966 Vyhláška k dalšímu rozvoji závodního stravování
2 13/1966 Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú.l., kterou bylo vyhlášeno usnesení vlády o stanovení začátku a konce pracovní doby v ústředních úřadech a jiných státních orgánech
3 14/1966 Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu
4 15/1966 Vyhláška o Protokolu, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, podepsaná ve Varšavě dne 12. října 1929
5 21/1966 Vyhláška o Úmluvě o zřízení Rady pro celní spolupráci
6 22/1966 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci
7 29/1966 Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
8 35/1966 Vyhláška o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o ukončení platnosti Smlouvy o smírčím a rozhodčím řízení, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925 a Smlouvy o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925
9 36/1966 Zákonné opatření, kterým se zrušují některé právní předpisy
10 38/1966 Nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
11 51/1966 Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
12 57/1966 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 17/1966 Sb. o leteckém přepravním řádu, v českém vydání
13 68/1966 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 52/1966 Sb. o osobním vlastnictví bytů, v českém vydání
14 70/1966 Vyhláška o Úmluvě o celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů prováděných automobilovou dopravou
15 72/1966 Vyhláška o Úmluvě o civilním řízení
16 75/1966 Vyhláška o zrušení směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy
17 79/1966 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o kulturní spolupráci
18 88/1966 Vyhláška, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
19 95/1966 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o mezinárodní silniční dopravě
20 99/1966 Nařízení, kterým se zrušují některé další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
21 109/1966 Vyhláška o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb. o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav a ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb. o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore