Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
16.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1964

1 1/1964 Vyhláška o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger
2 16/1964 Zákon o skončení volebního období Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
3 19/1964 Zákon, kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a zařízení
4 28/1964 Vyhláška o Dohodě o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
5 29/1964 Vyhláška o Celní úmluvě o dočasném dovozu obalů, Celní úmluvě o usnadnění dovozu zboží určeného k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních nebo při podobných událostech a Celní úmluvě o dočasném dovozu zařízení potřebného k výkonu povolání
6 55/1964 Vyhláška, kterou se mění vyhláška o zkouškách svářečů některých technických zařízení
7 78/1964 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákonu o rodině č. 94/1963 Sb.
8 81/1964 Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelných pohromách podepsané v Praze dne 6. října 1956 a o změně článku II uvedené Úmluvy
9 83/1964 Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vědecké a technické spolupráci
10 84/1964 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
11 85/1964 Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic
12 89/1964 Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví
13 90/1964 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 94/1960 Sb., o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků
14 92/1964 Vyhláška o Úmluvě o volném moři
15 112/1964 Zákonné opatření, kterou se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
16 116/1964 Vyhláška o přechodu pravomoci v některých hospodářských sporech na hospodářskou arbitráž
17 144/1964 Vyhláška o Úmluvě o pevninské mělčině
18 157/1964 Vyhláška o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích
19 158/1964 Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
20 163/1964 Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
21 165/1964 Zákonné opatření, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků
22 168/1964 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun
23 172/1964 Vyhláška, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti
24 175/1964 Vyhláška o Dohodě o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
25 176/1964 Vyhláška o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži
26 179/1964 Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú.l., o úpravě cen za práce, prováděné početními stroji
27 184/1964 Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů
28 185/1964 Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
29 186/1964 Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
30 187/1964 Vyhláška o Dohodě o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů
31 192/1964 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací
32 193/1964 Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě
33 196/1964 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
34 200/1964 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
35 201/1964 Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau
36 206/1964 Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
37 207/1964 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore