Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
16.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1960

1 2/1960 Vyhláška o Všeobecné úmluvě o autorském právu
2 5/1960 Vyhláška, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
3 6/1960 Vyhláška, ktorou sa určujú výkonné orgány ďaľších miestnych národných výborov v kraji stavebnými úradmi prvého stupňa
4 16/1960 Úřední sdělení o opravě českého vydání
5 21/1960 Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky
6 22/1960 Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví podepsané v Sofii dne 19. září 1959
7 25/1960 Vyhláška o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech
8 33/1960 Vyhláška o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 38/1959 Sb. týkajících se Polské lidové republiky
9 36/1960 Zákon o územním členění státu
10 48/1960 Vyhláška o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953
11 51/1960 Vyhláška, kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu
12 52/1960 Nařízení o zrušení Státního výboru pro výstavbu
13 54/1960 Rozhodnutí o amnestii
14 57/1960 Vyhláška, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
15 58/1960 Vyhláška, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
16 69/1960 Vyhláška, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvého stupně
17 76/1960 Nařízení o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy rodinných domků a zemědělských usedlostí a z jejich výstavby ve dvouletce
18 80/1960 Vyhláška, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
19 81/1960 Vyhláška, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
20 95/1960 Vyhláška, kterou sa upravuje předmět podnikání některých podniků zahraničního obchodu
21 96/1960 Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou
22 97/1960 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
23 98/1960 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro Labské lodě
24 104/1960 Vyhláška o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav
25 105/1960 Vyhláška o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě
26 110/1960 Zákonné opatření o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády
27 114/1960 Vyhláška o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou
28 116/1960 Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení
29 120/1960 Nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
30 147/1960 Vyhláška o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem
31 148/1960 Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně
32 158/1960 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby
33 159/1960 Vyhláška, kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví
34 162/1960 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 243/1953 Ú.l. (č. 285/1953 Ú.v.), o účasti Státní pojišťovny na zábranné péči proti škodám
35 164/1960 Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
36 169/1960 Vyhláška o Dohodě o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice - voda (MŽVS)
37 170/1960 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
38 173/1960 Vyhláška, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
39 174/1960 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou
40 175/1960 Vyhláška o Evropské úmluvě o silničních značkách
41 176/1960 Vyhláška o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel
42 179/1960 Vyhláška, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova
43 193/1960 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú.l., o náhradách za výkony při provádění odborně technického dozoru
44 194/1960 Vyhláška, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore