Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1958

1 1/1958 Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
2 2/1958 Vyhláška o Úmluvě o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
3 3/1958 Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění
4 4/1958 Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie
5 5/1958 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci
6 8/1958 Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě režimu na státních hranicích se Závěrečným protokolem
7 10/1958 Nařízení o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství
8 14/1958 Zákon o zrušení předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby
9 26/1958 Vyhláška o Protokolu o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem
10 27/1958 Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou
11 31/1958 Zákonné opatření o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžních závazků členů jednotných zemědělských družstev
12 32/1958 Zákonné opatření o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru
13 34/1958 Nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě
14 35/1958 Nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
15 37/1958 Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
16 45/1958 Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřady prvé stolice
17 47/1958 Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě státního občanství osob s dvojím občanstvím
18 49/1958 Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou
19 50/1958 Vyhláška o účinnosti Úmluvy o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků pro Německou demokratickou republiku
20 51/1958 Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozsudím pro Německou demokratickou republiku
21 58/1958 Nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
22 59/1958 Vyhláška o Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
23 62/1958 Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou
24 72/1958 Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
25 73/1958 Vyhláška o úplném znění zákona č. 194/1949 Sb. o nabývání a pozbývání československého státního občanství
26 86/1958 Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice
27 88/1958 Zákonné opatření o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek
28 94/1958 Vyhláška o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k němu
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore