Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1957

1 8/1957 Nařízení o vojenských zdravotnících
2 13/1957 Zákon o čestném odznaku "Mateřství"
3 22/1957 Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvního stupně
4 23/1957 Zákon o podnikových fondech pracujících
5 29/1957 Vyhláška o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, sepsaných v Montrealu dne 14. června 1954
6 31/1957 Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávie o vypořádání otevřených majetkových otázek
7 50/1957 Nařízení, kterým se zrušuje ministerstvo pracovních sil a pověřenectvo pracovních sil
8 54/1957 Vyhláška o opravě tiskové chyby
9 57/1957 Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany
10 59/1957 Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na poli sociální politiky se Závěrečným protokolem
11 66/1957 Vyhláška o změně ve stavu vázanosti Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků
12 67/1957 Vyhláška o změně v okruhu smluvních stran vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím
13 72/1957 Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948
14 73/1957 Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o sociálním pojištění z 5. dubna 1948
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore