Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1956

1 4/1956 Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
2 12/1956 Zákonné opatření o zrušení Jednotného fondu pracujících
3 17/1956 Vyhláška o přístupu Československé republiky k Mezinárodní úmluvě o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, sjednané v Ženevě 7. listopadu l952
4 24/1956 Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice
5 28/1956 Nařízení o změně působnosti v oboru vysokých škol zemědělských
6 37/1956 Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
7 38/1956 Nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
8 39/1956 Vyhláška o Státní smlouvě o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska
9 49/1956 Nařízení o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
10 50/1956 Vyhláška o Mezinárodní úmluvě nahrazující Úmluvu o mezinárodním ústavu chladírenském, sjednanou dne 21. června 1920 a pozměněnou dne 31. května 1937, sjednané dne 1. prosince 1954 v Paříži
11 52/1956 Vyhláška o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946
12 61/1956 Zákonné opatření o těžbě rašelin
13 72/1956 Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
14 74/1956 Vyhláška o Dopravní dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou ze dne 13. ledna 1956
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore