Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1954

1 4/1954 Vyhláška o Dohodě mezi vládou republiky Československé a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami
2 6/1954 Vyhláška o předběžném provedení některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému 10. října 1949
3 16/1954 Nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
4 34/1954 Nařízení o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějících na československé koruny starých peněz v poměru k cizině
5 39/1954 Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 ods. 1 zákona č. 92/1949 Sb.
6 40/1954 Nařízení o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev
7 44/1954 Nařízení v organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy
8 49/1954 Nařízení, kterým se mění název Slovenské university v Bratislavě
9 50/1954 Vyhláška o Obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací ze dne 24. listopadu 1953
10 55/1954 Nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu
11 64/1954 Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
12 65/1954 Vyhláška o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore