Sbírka 18.200 zákonů od roku 1945 - všechny konsolidované znění

X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Typ právního předpisu:
Autor:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Poslední aktualizace
20.02.2020
Nové vyhlášené předpisy

Sbírka zákonů 1951

1 9/1951 Nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic
2 13/1951 Vyhláška o změnách úředních názvů míst v roce 1950
3 20/1951 Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice
4 22/1951 Nařízení o správě majetkové podstaty pozemkových reforem
5 26/1951 Nařízení, kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch
6 32/1951 Nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru
7 48/1951 Nařízení, jímž se zrušuje Československý ústav práce
8 51/1951 Vyhláška o předběžném provedení protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednanému v Torquay dne 21. dubna 1951
9 58/1951 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví
10 59/1951 Vyhláška úplné znění zákona o znárodnění ve stavebnictví
11 61/1951 Zákon, kterým se ruší oprávnění civilních techniků a inženýrské komory
12 62/1951 Nařízení o závazcích váznoucích na některém znárodněném majetku
13 64/1951 Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění obchodních podniků
14 80/1951 Nařízení o organizačních změnách na vysokých školách
15 84/1951 Nařízení, kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku
16 87/1951 Vyhláška o rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951
17 88/1951 Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra vnitra č. 13/1951 Sb., o změnách úředních názvů míst v roce 1950
18 89/1951 Nařízení, jímž se připojují některé obce k Českým Budějovicům
19 90/1951 Nařízení o zániku účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví
20 94/1951 Nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování
21 98/1951 Nařízení o zrušení státních zastaváren
22 106/1951 Zákon o úpravě financovaní národních a komunálních podniků
23 122/1951 Nařízení o dalších přesunech působnosti a o jiných zjednodušeních veřejné správy
2014 Judikaty.info - všechny právy vyhrazená
v1.5 - webdesign @ bart.sk
Hore