Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

ministra zahraničných vecí

o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967

[]

Prílohy

Dňa 14. júla 1967 bola v Stockholme dojednaná nová revízia Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883.

Prezident republiky Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883 v znení dojednanom v Stockholme 14. júla 1967 ratifikoval a listina o prístupe ČSSR bola uložená u generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva 22. septembra 1970.

[]

Poznámky

[]*)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
ministra zahraničných vecí

o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967

[]

Prílohy

Dňa 14. júla 1967 bola v Stockholme dojednaná nová revízia Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883.

Prezident republiky Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883 v znení dojednanom v Stockholme 14. júla 1967 ratifikoval a listina o prístupe ČSSR bola uložená u generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva 22. septembra 1970.

[]

Poznámky

[]*)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.