Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od:
(Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od:
(Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe je uvedený v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 29/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Martina Lubyová v. r.

[]

Prílohy

Príloha k vyhláške č. 396/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha k vyhláške č. 396/2018 Z. z.
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe je uvedený v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 29/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Martina Lubyová v. r.

[]

Prílohy

Príloha k vyhláške č. 396/2018 Z. z.

Prevziať prílohu - Príloha k vyhláške č 396/2018 Z. z.