Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od: (Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od: (Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júla 2019 bol v Paríži podpísaný Protokol o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou Frankofónie. Protokol nadobudol platnosť 5. júla 2019 v súlade s článkom 21. Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.