Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od: (Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od: (Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012 je 9 660 eur.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2013.

Ján Richter v. r.