Porovnanie znení zákona

Zmeny
1/1

Znenie účinné od: (Zvoľte novšie znenie)

Znenie účinné od: (Zvoľte staršie znenie)

Výsledok porovnania:

ministra zahraničných vecí

o Dohovore o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla

[]

Prílohy

Dňa 14. septembra 1963 bol v Tokiu dojednaný Dohovor o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla.

S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a listina o prístupe Československej socialistickej republiky k Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla bola uložená u Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo, depozitára Dohovoru 23. februára 1984.

[]

Poznámky

[]*)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.